Get Adobe Flash player

publikacje po prof.

Publikacje po profesurze - 2019

 

 • Kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa, cz. 7, w: Nowe Życie nr 2/525 luty 2019, s. 28-29.

 • Przedmowa. Prawo liturgiczne na straży ważności i godziwości ministerialnego posługiwania w kościele łacińskim, w: M. Kołodziej, Prawo liturgiczne Kościoła łacińskiego, tom 15 Opracowań i monografii Katedry Prawa Kanonicznego i Prawa Wyznaniowego PWT we Wrocławiu, Wrocław 2019, s. 11-19.

 • Metrykalne księgi parafialne, w: Leksykon Prawa Kanonicznego, red. Mirosław Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, kol. 1717-1723.

 • Metryki kościelne, w: Leksykon Prawa Kanonicznego, red. Mirosław Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, kol. 1723-1726.

 • Penitent, w: Leksykon Prawa Kanonicznego, red. Mirosław Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, kol. 2115-2120.

 • Pieczęć parafialna, w: Leksykon Prawa Kanonicznego, red. Mirosław Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, kol. 2126-2129.

 • Potomstwo, w: Leksykon Prawa Kanonicznego, red. Mirosław Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, kol. 2159-2165.

 • Powinowactwo, w: Leksykon Prawa Kanonicznego, red. Mirosław Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, kol. 2165-2168.

 • Publikacja akt, w: Leksykon Prawa Kanonicznego, red. Mirosław Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, kol. 2420-2422.

 • Strój duchowny, w: Leksykon Prawa Kanonicznego, red. Mirosław Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, kol. 2662-2666.

Publikacje po profesurze - 2018

 

 • Dokumenty konieczne do zawarcia małżeństwa, w: Nowe Życie nr 1(513), styczeń 2018, s. 28-29.

 • Badanie kanoniczne nupturientów, w: Nowe Życie nr 2 (514), luty 2018, s. 26-27.

 • Znaczenie zapowiedzi przedślubnych, w: Nowe Życie nr 3 (515), marzec 2018, s. 26-27.

 • Istotne przymioty małżeństwa katolickiego, w: Nowe Życie nr 4(516), kwiecień 2018, s. 24-25.

 • Kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa, cz. 1, w: Nowe Życie nr 5(517), maj 2018, s. 26-27.

 • Kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa, cz. 2, w: Nowe Życie nr 6(518), czerwiec 2018, s. 26-27.

 • Jakie zasady obowiązują przy powołaniu parafialnej rady duszpasterskiej i jaki jest zakres działalności jej członków? w: Kwartalnik Prawny Proboszcza nr 1 (4), marzec 2018, s. 21-24.

 • Osoby chore psychicznie a ich kanoniczna zdolność do zawarcia małżeństwa, w: Kwartalnik Prawny Proboszcza nr 2 (5), czerwiec 2018, s. 3-8.

 • Jakie są kompetencje proboszcza jako pasterza własnego wspólnoty parafialnej? w: Kwartalnik Prawny Proboszcza nr 2 (5), czerwiec 2018, s. 15-22.

 • Kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa cz. 3, w: Nowe Życie nr 7-8/519 lipiec-sierpień 2018, s. 28-29.

 • Kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa cz. 4, w: Nowe Życie nr 10/521 październik 2018, s. 26-27.

 • Kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa cz. 5, w: Nowe Życie nr 11/522 listopad 2018, s. 26-27.

 • Kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa cz. 6, w: Nowe Życie nr 12/523 grudzień 2018, s. 26-27.

 • Wiesław Wenz, Michał Skwierczyński, Ochrona praw autorskich profesa zakonnego post mortem auctoris, w: Prawo Kanoniczne 4(2018) – przyjęty do druku.

Publikacje po profesurze - 2017

 

 • Trwałość instytucji małżeństwa, w: Nowe Życie nr 1/502, styczeń 2017, s. 26-27

 • Małżeństwo mieszane katolicko-muzułmańskie, w: Nowe Życie nr 2/503, luty 2017, s. 24-25

 • Powrót apostaty do jedności ze wspólnotą Kościoła, w: Nowe Życie nr 3/504, marzec 2017, s. 28-29.

 • Obowiązki duchownych we wspólnocie Kościoła cz. 1, w: Nowe Życie nr 4/505, kwiecień 2017, s. 26-27.

 • Obowiązki duchownych we wspólnocie Kościoła cz. 2, w: Nowe Życie nr 5/506, maj 2017, s. 26-27.

 • Obowiązki duchownych we wspólnocie Kościoła cz. 3, w: Nowe Życie nr 6/507, czerwiec 2017, s. 26-27.

 • Czy proboszcz, na prośbę rodziny zastępczej, może udzielić chrztu dziecku, w: Kwartalnik Prawny Proboszcza nr 1, czerwiec 2017, s. 3-5.

 • Problemy, przed jakimi staje proboszcz, gdy nupturienci chcą zawrzeć małżeństwo mieszane, w: Kwartalnik Prawny Proboszcza nr 1, czerwiec 2017, s. 6-10.

 • Obowiązki duchownych we wspólnocie Kościoła cz. 4, w: Nowe Życie nr 7-8/508, lipiec-sierpień 2017, s. 32-33.

 • Prawa duchownych we wspólnocie Kościoła, w: Nowe Życie nr 9(509), wrzesień 2017, s. 26-27.

 • Przygotowanie katolika do małżeństwa, cz. 1, w: Nowe Życie nr 10(510), październik 2017, s. 26-27.

 • Przygotowanie katolika do małżeństwa, cz. 2, w: Nowe Życie nr 11(511), listopad 2017, s. 28-29.

 • Kanoniczny obowiązek prowadzenia metrykalnych ksiąg parafialnych, w: Kwartalnik Prawny Proboszcza nr 2, wrzesień 2017, s. 12-14.

 • Kompetencje proboszcza w przygotowaniu katolika do małżeństwa, w: Nowe Życie nr 12(512), grudzień 2017, s. 26-27.

 • Kanoniczny wymiar ekonomicznej troski o dobra kościelne. Pieniądze w Kościele, w: Trzeci sektor i ekonomia społeczna. Uwarunkowania prawne. Kierunki działań, red. Naukowa Jolanta Blicharz i Lidia Zacharko, Wrocław 2017, s. 197-204.

 • Normy prawne dotyczące przechowywania Eucharystii, w: Pozamszalny kult Chrystusa w Eucharystii, red. naukowa Stanisław Araszczuk, Wrocław 2017, s. 51-67.

Publikacje po profesurze - 2016

 

 • Struktura władzy w ujęciu św. Wincentego a Paulo a jej współczesny model w Zgromadzeniu Misji, tom 11, wyd. 2, seria: Rozprawy i Opracowania Katedry Prawa Kanonicznego i Prawa Wyznaniowego Papieskiego Wydziału Teologicznego, Wrocław 2016, s. 577, ISBN 978-83-63642-38-9.

 • Zobowiązania podatkowe Kościoła katolickiego wobec państwa polskiego, w: Nowe Życie nr 1/491 – styczeń 2016, s. 24-25.

 • Proces o nieważność małżeństwa według Motu Proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus" Papieża Franciszka w tradycji kanonicznej, tom 12, seria: Rozprawy i Opracowania Katedry Prawa Kanonicznego i Prawa Wyznaniowego Papieskiego Wydziału Teologicznego, Wrocław 2016, ss. 474, ISBN – 978-83-63642-40-2.

 • Udzielanie sakramentu Chrztu św. w sytuacjach nietypowych, w: Nowe Życie nr 2/492 – luty 2016, s. 30-31.

 • Szafarz Bożego Miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania, w: Nowe Życie nr 3/493 – marzec 2016, s. 24-26.

 • Sakrament Bożego Miłosierdzia – akty penitenta, w: Nowe Życie nr 4/494 – kwiecień 2016, s. 24-25.

 • Urząd szafarza w posługiwaniu we wspólnocie Kościoła, w: Nowe Życie nr 5/495 – maj 2016, s. 22-23.

 • Cześć oddawana Najświętszej Eucharystii, w: Nowe Życie nr 6/496 – czerwiec 2016, s. 24-25.

 • Wiara – nadzieja – miłość istotną inspiracją promulgowanych kanonicznych norm prawnych, w: Życie Konsekrowane 3 (119) 2016, s. 34-59.

 • Brak wieku jako przeszkoda do zrealizowania prawa do zawarcia małżeństwa. Kanoniczno-cywilna ewolucja w przepisach kościelnych i w prawie cywilnym polskim, w: A. Kaźmierski, Przeszkoda braku wieku do zawarcia małżeństwa (kan. 1083 KPK). Geneza, rozwój i praktyka określona w ustawodawstwie kościelnym i cywilnym, t. 13 serii: Rozprawy naukowe i opracowania Katedry Prawa Kanonicznego i Prawa Wyznaniowego, Wrocław 2016, s. 15-20.

 • Katechumenat – nowe tchnienie wiary i młodość życia w Chrystusie, w: Nowe Życie nr 7-8/497, lipiec – sierpień 2016, s. 26-27.

 • Teologiczno-pastoralny kształt refleksji nad zgromadzeniem liturgicznym, w: M. Kołodziej, Zgromadzenie liturgiczne w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego, t. 14 serii: Rozprawy naukowe i opracowania Katedry Prawa Kanonicznego i Prawa Wyznaniowego, Wrocław 2016, s. 9-12.

 • Dojrzałość w wierze a przestępstwo apostazji lub formalnego aktu wystąpienia z Kościoła, w: Nowe Życie nr 9/498, wrzesień 2016, s. 27-29.

 • Ochrona życia dziecka poczętego w prawie kanonicznym, w: Kościół i Prawo 5(18)2016, nr 2, s. 127-165.

 • Prawa i obowiązki wszystkich wiernych, cz. 1, w: Nowe Życie nr 10/499, październik 2016, s. 26-27.

 • Kanoniczne wymogi stawiane szafarzowi i penitentowi w celebracji sakramentu pokuty i pojednania, w: J. Kowalczyk [red.], Sakrament pokuty i pojednania w życiu Kościoła, Biblioteka Diecezji Legnickiej, nr 65, ISBN 978-83-64013-40-9, Legnica 2016, s. 267-283.

 • Prawa i obowiązki wszystkich wiernych, cz. 2, w: Nowe Życie nr 11/500, listopad 2016, s. 26-27.

 • Przestępstwa kanoniczne w ministerialnej celebracji sakramentalnych darów miłosierdzia, w: sakramentalny i pozasakramentalny wymiar miłosierdzia, Sympozja i sesje naukowe PWT t.31, red. S. Araszczuk, ISBN 978-83-64013-44-7, Wrocław-Legnica 2016, s. 43-72.

 • Wiara żywa a posłuszeństwo wiary i posłuszeństwo prawu, w: Nowe Życie nr 12/501, grudzień 2016, s. 24-25.

Publikacje po profesurze - 2015

 

 • Zarządzanie (kierowanie) kościelną szkołą wyższą. Na kanwie działalności Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, [w]: Zarządzanie szkołą wyższą, redakcja naukowa J. Blicharz, A. Chrisidu-Budnik, A. Sus, Wrocław 2014, s. 31-48, seria: e-Monografie Nr 56. Prace naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dostęp online: www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/63755

 • Rec. W. Kraiński, Prawo trybunałów katolickich do rozstrzygania nieważności małżeństw niekatolików art. 2-4 Dignitas Connubii, Wydawnictwo Bernardinum-Pelplin 2013, ss. 429, w: Życie Konsekrowane, marzec – kwiecień, 3(113)2015, s. 118-129.

 • Rec. K. Graczyk, Wpływ schorzeń neurologicznych na zdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 2014, ss. 326, w: Życie Konsekrowane, styczeń – luty, 1(111)2015, s. 117-127.

 • Perfectae Caritatis inspiracją dla promulgowanych norm Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, w: Życie Konsekrowane, marzec – kwiecień, 2(112)2015, s. 93-129 .

 • Prawno-dyscyplinarny walor wizytacji kanonicznej przełożonego wyższego w zamyśle św. Wincentego à Paulo, w: Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Studia in honorem Prof. Josephi Krukowski dedicata (Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej), Sitarz M., Stanisz P., Stawniak H. (red.), Prace Wydziału Nauk Prawnych 57, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, s. 347-374.

 • Środowisko prawne katechezy Kościoła, w: Katecheza Kościoła współczesnego. Refleksja poświęcona katechezie w świetle Adhortacji papieża Franciszka Evangelii gaudium, red. Ks. Piotr Sroczyński, Legnica 2015, s. 75-91.

 • Refleksja kwalifikacyjna nad formacją do posługiwania w kapłaństwie, dorobkiem dyplomatycznym i naukowym, powierzonymi zadaniami w Kościele i Polsce Księdzu Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce, Arcybiskupowi Celestino Miglioremu, z racji Jego kandydatury do tytułu doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, w: Arcybiskup Celestino Migliore Nuncjusz Apostolski w Polsce, Doktor honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Wrocław 29 czerwca 2015, s. 27-60.

 • Miłość doskonałym wypełnieniem prawa, w: Nowe Życie nr 10/488 – październik 2015, s. 22-24.

 • Prawno-teologiczne elementy charyzmatu Zgromadzenia Misji Wincentyńskiej do powstania pierwszych "Reguł Wspólnych" (1617-1656), tom 10 w serii: Rozprawy i Opracowania Katedry Prawa Kanonicznego i Prawa Wyznaniowego Papieskiego Wydziału Teologicznego, Wrocław 2015, s. 419, ISBN 978-83-63642-36-5.

 • Kanoniczna ochrona życia ludzkiego, w: Nowe Życie nr 11/489 – listopad 2015, s. 22-23.

 • Kanoniczna ochrona chrztu świętego, w: Nowe Życie nr 12/490 – grudzień 2015, s. 18-19.
Więcej artykułów…