Get Adobe Flash player

Opracowane opinie i dokumenty prawne

 • Regulamin w sprawie środków na działalność Metropolitalnego Sądu duchownego we Wrocławiu

 • Opinia prawna dla Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej w sprawie podziału parafii z dnia 23 maja 2007 roku.

 • Opinia w sprawie obowiązywalności Regulaminu Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego we Wrocławiu.

 • Opinia prawna dla Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej w sprawie zmiany transseksualnej [K – M]: ustalenie treści zapisu.

 • Modyfikacja i ocena Statutu Teologicznego Koła Naukowego Studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

 • Ocena prawna [z dnia 5 II 2008] zasadności podejrzenia o plagiat w artykule ks. dra Jarosława Lipniaka pt. Sakramenty sztuką życia, w: Teologia jako sztuka życia, red. R. Rogowski, A, Małachowski, Wrocław 2008, s. 145-198.

 • Odpowiedź dla JM ks. prof. Waldemara Irka, Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego [20 II 2008] w sprawie stanowiska ks. bpa prof. dra hab. Andrzeja Siemieniewskiego z dnia 9 lutego 2008 roku, w związku z wydaniem opinii w sprawie podejrzenia o plagiat w artykule ks. dr. Jarosława Lipniaka, pt. Sakramenty sztuką życia, zamieszczonego w: Teologia jako sztuka życia, red. R. Rogowski, A, Małachowski, Wrocław 2008, s. 145-198.

 • Opinia prawna i proponowane merytoryczne zmiany w ostatecznych zapisach Statutu Katolickiego Stowarzyszenia Ora et Labora w Archidiecezji Wrocławskiej.

 • Opinia w sprawie warunków udzielenia chrztu dziecku na prośbę rodziny zastępczej.

 • Statut Komisji Naukowej ds. Najnowszej Historii Archidiecezji Wrocławskiej [1945 – 1990].

 • Opinia prawna w sprawie utworzenia nowego zgromadzenia zakonnego w Archidiecezji Wrocławskiej.

 • Opinia wstępna i proponowane obszary zmian merytorycznych w zapisie Statutu Stowarzyszenia „Wspólnota i oficyna Wydawnicza W MISJI”.

 • Opinia prawna w sprawie warunków i możliwości zawarcia małżeństwa kanonicznego przez nupturientów chorych na schizofrenię paranoidalną.

 • Projekt Statutu Polskiej Konfederacji Katolickich Przedsiębiorców, podejmujących działalność w Archidiecezji Wrocławskiej.

 • Statut Fundacji Sancta Familia z siedzibą we Wrocławiu, przy Parafii św. Rodziny, ul. Monte Cassino 68.

 • Opinia wstępna w sprawie Statutu Stowarzyszenia Zdrowa Rodzina, propozycji Katolickiego Radia Rodzina we Wrocławiu.

 • Opinia w sprawie nowej propozycji w zakresie kształcenia muzyczno-teologicznego: propozycja Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

 • Opinia wstępna w sprawie projektu Statutu Stowarzyszenia Hallelu Jah.

 • Opinia prawna w sprawie możliwości i warunków powrotu kapłana ekskomunikowanego do posługi ministerialnej w Kościele Katolickim.

 • Opinia w sprawie pochówku prochów osoby świeckiej w kościele parafialnym w budowie (w murach kościoła) w Elblągu.

 • Opinia w sprawie Statutu Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”.

 • Statut Polskiej Konfederacji Katolickich Przedsiębiorców.

 • Opinia w sprawie ustalenia pozycji kanonicznej dla członkiń Towarzystwa Przyjaciół św. Klary z Asyżu.

 • Opinia prawna w sprawie Projektu powołania fundacji MEDIA TUM.

 • Opinia prawna w sprawie obowiązywalności przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego przy zawieraniu umów przez kościelną osobę prawną – Parafię N.N. we Wrocławiu.

 • Regulamin Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego we Wrocławiu.

 • Statut Stowarzyszenia HALLELU JAH.

 • Statut Stowarzyszenia ZDROWA RODZINA z siedzibą we Wrocławiu.