Get Adobe Flash player

Praca w Metropolitalnym Sądzie Duchownym

Od dnia 28 X 1986 roku pracuje w Metropolitalnym Sądzie Duchownym we Wrocławiu jako obrońca węzła małżeńskiego. Funkcję tę pełnił przez okres 23 lat, uczestnicząc jako defensor vinculi w ponad 1000 procesach o nieważność małżeństwa, w pierwszym okresie przygotowywał również pytania do Instrukcji procesowej w ramach przesłuchań stron i świadków, jak również uwagi przedwyrokowe. Praca w charakterze obrońcy węzła małżeńskiego umożliwiła dokładniejsze poznanie i praktykowanie kanonicznej dyscypliny procesowej, stosowanie norm prawnych, określających ważność zgody małżeńskiej, jak również stała się bardzo pomocna szczególnie w prowadzonych zajęciach akademickich. Od 1 VII 1998 roku do 25 czerwca 2003 roku pracował również jako notariusz Sądu Metropolitalnego we Wrocławiu, odpowiadając za kancelarię Sądu oraz przygotowanie formalne dokumentacji procesowej we wstępnej fazie procesu. W następnych etapach procesu, urząd i zadania notariusza mógł realizować wyłącznie w sprawach, w których nie występował jako obrońca węzła małżeńskiego. Zgodnie z normami procesowymi, nie można bowiem pełnić dwóch funkcji w toku tego samego procesu kanonicznego. Funkcję notariusza pełnił w 170 procesach o nieważność małżeństwa. Pełnił także obowiązki obrońcy węzła Sakramentu Święceń w Instrukcji procesowej o nieważność sakramentu święceń, ustanowiony przez J.E. Henryka Kardynała Gulbinowicza na podstawie zlecenia procesowego Watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Sakramentów.

W dniu 25 czerwca 2009 roku został ustanowiony Wikariuszem Sądowym – Oficjałem Metropolitalnego Sądu Duchownego we Wrocławiu. Urząd pełnił do dnia 28 czerwca 2014 roku.

Wykaz wyroków i dekretów wydanych przez Wikariusza Sądowego w latach 2009-2014.