Get Adobe Flash player

Promotor prac doktorskich

 

  • Ks. mgr-lic. Bolesław Lasocki, Prawna ochrona wolności religijnej w umowach międzynarodowych a stanowisko Stolicy Apostolskiej, Wrocław 2008, ss. 361, [recenzenci: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski KUL Lublin i ks. prof. dr hab. Edward Górecki PWT Wrocław] – publiczna obrona: 10.06.2008 roku.

  • Ks. mgr-lic. Wiesław Orawiecki SDS, Zaręczyny w tradycji Kościoła Powszechnego i współczesnym prawie kanonicznym, Wrocław 2008, ss. 231, [recenzenci: ks. prof. dr hab. Józef Krzywda CM PAT Kraków i ks. prof. dr hab. Wojciech Necel TChr UKSW Warszawa] – publiczna obrona: 10.06.2008 roku.

  • Ks. mgr-lic. Marian Kowalski, Nieważność małżeństwa z powodu poważnego braku rozeznania oceniającego zgodnie z kan. 1095 n.2, Wrocław 2011, ss. 312, [recenzenci: ks. prof. dr hab. Kazimierz Dullak WT Uniwersytetu Szczecińskiego i ks. prof. dr hab. Wojciech Necel TChr UKSW Warszawa] – publiczna obrona: 5.10.2011 roku.

  • Ks. mgr-lic. Marcin Kołodziej, Zgromadzenie liturgiczne jako rzeczywistość teologiczno-kanoniczna w ministerialnym posługiwaniu Kościoła, Wrocław 2011, ss. 300, [recenzenci: ks. prof. dr hab. Kazimierz Dullak WT Uniwersytetu Szczecińskiego i ks. prof. dr hab. Wojciech Necel TChr UKSW Warszawa] – publiczna obrona: 25.01.2012 roku.

  • Pani mgr-lic. Jolanta Małgorzata Orzechowska, Pozycja kanoniczna wiernych świeckich jako współpracowników biskupa diecezjalnego na podstawie prawa powszechnego i partykularnego, Wrocław 2013, ss. 302, [recenzenci: ks. prof. dr hab. Kazimierz Dullak WT Uniwersytetu Szczecińskiego i ks. prof. dr hab. Marek Saj CSsR UKSW Warszawa] – publiczna obrona: 18.06.2013 roku.

  • Ks. mgr-lic. Piotr Karpiński, Ewolucja prawa do wolności sumienia i wyznania w prawodawstwie polskim w latach 1945 – 1997, Wrocław 2013, ss. 261, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu – Katedra Prawa Kanonicznego i Prawa Wyznaniowego. [recenzenci: ks. prof. dr hab. Kazimierz Dullak – Kierownik Katedry Prawa Kanonicznego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz o. prof. dr hab. Marek Saj CSsR – Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie] –publiczna obrona: 16.12.2013 roku.

  • Ks. mgr-lic. Adam KAŹMIERSKI, Przeszkoda braku wieku do zawarcia małżeństwa (kan. 1083 KPK). Geneza, rozwój i praktyka określona w ustawodawstwie kościelnym i cywilnym, Wrocław 2015, ss. 288, [Recenzenci: ks. prof. dr hab. Kazimierz Dullak, Dziekan WT Uniwersytetu Szczecińskiego i o. prof. dr hab. Marek Saj CSsR Prodziekan WPK UKSW Warszawa – publiczna obrona: 21.12.2015 roku.

  • mgr-lic. Piotr RADZIMIŃSKI, Prawo naturalne jako fundament współczesnych systemów prawnych, Wrocław 2017, ss. 374, [Recenzenci: ks. dr hab. Wiesław KRAIŃSKI WT Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Ks. prof. PWT dr hab. Kazimierz PAPCIAK sscc – publiczna obrona: VI/X 2017 roku.