Get Adobe Flash player

Recenzje dorobku naukowego

Recenzje dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 

 • Ks. dr hab. Piotr KROCZEK, Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych w perspektywie organów władzy publicznej. Klauzule generalne, Kraków 2017, ss. 284, wydana przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, z numerem ISBN 978-83-7438-573-2 wraz z oceną dorobku pohabilitacyjnego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa Kanonicznego, głosowanie wniosku poparcia – IV/V 2018 roku. Recenzent dorobku naukowego powołany przez CK w Warszawie.

 • Ks. dr hab. Andrzej Krzysztof PASTWA, Dobro małżonków. Identyfikacja elementu "ad validitatem" w orzecznictwie Roty Rzymskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016 wraz z oceną dorobku pohabilitacyjnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, głosowanie wniosku poparcia – II/III 2017 roku. Recenzent dorobku naukowego powołany przez CK w Warszawie.

 • Ks. dr hab. Józef Zdzisław WROCEŃSKI, Ustrój Kościoła Partykularnego (opracowanie zespolone wspólnym tytułem), Warszawa 2016 + ocena dorobku pohabilitacyjnego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa Kanonicznego, głosowanie wniosku poparcia – 27 IX 2016 roku. Recenzent dorobku naukowego powołany przez CK w Warszawie.

 • Ks. dr hab. Wiesław Kazimierz KIWIOR, Czynności poprzedzające otwarcie dochodzenia w sprawie wyznawcy, Warszawa 2013, ss. 236, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa Kanonicznego, głosowanie wniosku poparcia – 25 II 2014 roku. Recenzent dorobku naukowego powołany przez CK w Warszawie.

 • Ks. dr hab. Henryk STAWNIAK, Inkardynacja w misji Kościoła w porządku prawnym Kościoła łacińskiego, Warszawa 2013, ss. 398, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa Kanonicznego, głosowanie wniosku poparcia – 26 XI 2013 roku. Recenzent dorobku naukowego powołany przez CK w Warszawie.

 • Ks. dr hab. Zbigniew JANCZEWSKI, Ważność sprawowania sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, uzdrowienia i święceń w porządku prawnym Kościoła Katolickiego, Warszawa 2011, ss. 302, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa Kanonicznego, głosowanie wniosku poparcia – 6 III 2012 roku. Recenzent dorobku naukowego powołany przez CK w Warszawie.

 

 

Recenzje dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie stanowiska profesora zwyczajnego

 

 • Ks. prof. dr hab. Grzegorz LESZCZYŃSKI – prof. zw. Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie [2011].
 • Ks. prof. dr hab. Zbigniew JANCZEWSKI – prof. zw. Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie [2014].

 

 

Recenzja dorobku naukowego w postępowaniu o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego

 

 • ks. dr hab. Piotr SROCZYŃSKI – Kierownik Katedry Katechetyki i Pedagogiki PWT we Wrocławiu.

 • o. dr hab. Kazimierz PAPCIAK sscc, Kierownik Katedry Filozofii Społecznej i Politycznej PWT we Wrocławiu.

 

 

Recenzja dorobku w postępowaniu o nadanie tytułu Doktora HONORIS CAUSA Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

 

 • Refleksja Kwalifikacyjna [recenzja] nad życiem, dorobkiem naukowym, powierzonymi zadaniami w Kościele i Polsce Prymasa Polski abpa JÓZEFA KOWALCZYKA, Metropolity Gnieźnieńskiego z racji Jego kandydatury do doktoratu honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Opublikowana w pozycji: Arcybiskup Józef KOWALCZYK Prymas Polski, Doktor honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Wrocław 10 października 2011 roku, s. 23 – 41.

 • Recenzja kwalifikacyjna nad formacją do posługiwania w kapłaństwie, dorobkiem dyplomatycznym i naukowym, powierzonymi zadaniami w Kościele i Polsce Nuncjusza Apostolskiego Abpa dra CELESTINO MIGLIORE z racji Jego kandydatury do doktoratu honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, ss. 17.

 

 

Rekomendacje w postępowaniu o przyznanie nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego

 

 • Rekomendacja Pana dr hab. Andrzeja Szymańskiego do nagrody Ministra. Rekomendacja dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego – 19 listopada 2011 roku.

 

 

Ocena wniosku Wydziału Teologicznego w postępowaniu o przyznanie praw habilitacyjnych na prośbę ministra nauki i szkolnictwa wyższego

 

 • Ocena Wniosku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nt. przyznania praw habilitacyjnych – 19 maja 2011 roku.